Uit de Praktijk

Informatie: Bij scheiding verplicht een Ouderschapsplan.

Ouders die gaan scheiden moeten sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan maken.
De uitkomst van dit ouderschapsplan is van groot belang voor de ontwikkeling en toekomst van de kinderen.
Het uitgangspunt is dat de kinderen met beide ouders een goede relatie moeten kunnen houden, dat is hun recht, verankerd in het Internationaal Verdrag inzake rechten van het Kind.
Om alles in goede banen te leiden, juist op een moment dat je hier misschien niet toe in staat bent om samen nog beslissingen te nemen, moet je toch beslissingen gaan nemen over je kinderen. Omdat er vaak verschil in visie ontstaat, kan de onderhandelingsfase snel omslaan in een conflict. Van groot belang is om dan ook een bemiddelaar/mediator in de arm te nemen die de belangen behartigd van beide ouders en het belang van het kind bovenaan stelt.

Een gedegen ouderschapsplan bevat minimaal de volgende onderwerpen: – Verblijfplaats kinderen – Welke vorm van ouderschap wordt er gekozen – Hoe verloopt de bezoekregeling, wie haalt en brengt en wat zijn goede Wisselmomenten – Hoe is de bereikbaarheid in geval van nood – Hoe worden de vakanties, feestdagen en verjaardagen ingevuld – Afspraken rondom de opvoeding – Mogelijke extra zorgtaken bij zorgkinderen – Welke vorm van alimentatie vindt er plaats – Hoe ga je om met eventuele nieuwe partners – Zorg voor evaluatie van ouderschapsplan – Pas je ouderschapsplan aan, aan de ontwikkeling van je kinderen.

Buiten de belangen van het kind die in de wet zijn vastgelegd, zijn ook de belangen van de ouders vastgelegd. Na een scheiding hebben beide ouders het recht om het gezag te blijven uitoefenen en een pedagogische relatie met het kind te hebben. In tijden van scheiding lopen de belangen niet meer gelijk met de belangen van je toekomstige ex partner.
Mijn advies: neem voldoende tijd en rust om met een bemiddelaar de toekomst van je kinderen in het ouderschapsplan vast te leggen. Alles wat je regelt op het moeilijkste moment in je leven heeft impact op je toekomst, gezondheid en welbevinden van je kinderen.

Gepubliceerd op: 01 mrt 2011

--------------------------------------------------------------------------------