Thema nieuwsbrief november 2018

HSP en burn-out!

Hoogsensitieve mensen zijn vaak gedreven en goed in hun werk, omdat hun manier van informatieverwerking diepgaander is. Ze zijn sterk afgestemd op de emoties van anderen, voelen stemming aan en kunnen zich goed inleven. Hoogsensitieve personen willen andere graag helpen, waardoor ze regelmatig hun grenzen verliezen. Ze bezitten vaak indrukwekkende kwaliteiten: zorgvuldigheid, oog voor detail, overzien het grotere geheel en hebben een creatief en analytisch vermogen, grote betrokkenheid en veel inlevingsvermogen.
Waarom komen de talenten dan niet altijd tot hun recht of worden de prestaties mindere op den duur?
De volgende vijf redenen kunnen een oorzaak zijn van je burn out in combinatie met je hsp:

1. Betere prestatie kosten meer stress. Hsp-ers zijn vaker vermoeid na het uitvoeren van hun taken en ervaren meer stress. Het stresssysteem wordt dus sneller geactiveerd en dat is nadelig voor een burn out.
2. Te weinig rust nemen: door het ontvangen van de vele prikkels heb je meer rust en hersteltijd nodig, als je dit niet voldoende doet dan ontstaan er vermoeidheidsverschijnselen.
3. Je legt de lat te hoog: nog meer dan anderen zijn hsp ers gericht op goed presteren. Dat komt door de manier waarop je hersenen functioneren, met meer diepgang en een analytisch vermogen. Door het hoge presteren leggen ze de lat veel te hoog en plegen ze roofbouw op hun energievoorraad en kan je burn out raken.
4. Sterk rechtsvaardigheidsgevoel: eerlijke en gelijke behandeling is van groot belang voor een hsp er. Dit sterk rechtsvaardigheidsgevel zorgt vaak voor teleurstellingen.
5. Gerichtheid op de sociale omgeving: Hoogsensitieve mensen hebben een antenne voor de emoties en verwachtingen van anderen. Voelen feilloos stemmingen aan en werken slecht in een kantoortuin.

Hooggevoeligheid en burn out komt dus vaak voor. Heb je vragen mail of bel gerust naar Coachpraktijk Balans.