Nieuwsbrief mei 2017


Als je ontdekt dat je HSP hebt, ben je in eerste instantie blij dat er eindelijk een naam is gevonden voor je gevoelens van anders zijn. Je hebt altijd geweten dat je de wereld intenser, anders en gevoeliger waarnam, maar nooit begrepen dat dit betekenen dat je HSP hebt. Na deze erkenning ga je aan de slag met al deze mooie en soms moeilijke kenmerken. Veel hsp ers ervaren in eerste instantie dat hsp een opgave is en weten echt niet hoe ze hier mee moeten omgaan.

De begeleiding die ik geef in mijn praktijk richt zich op de eerste plaats op het geven van herkenning, erkenning en psycho educatie. Inzicht in je eigen denken en functioneren, begrijpen waarom je heftiger reageert op bijvoorbeeld emoties of pijn kan een enorme opluchting zijn.
Na deze fase volgt de acceptatie van je HSP. Dit is geen gemakkelijk proces. In eerste instantie ervaren de meeste hsp er het als een opgave om hsp te hebben.
Naar mate ze er meer over weten en begrijpen en het kunnen gebruiken in hun dagelijks leven verandert de opgave naar een gave.

Hsp is een mooie gave als je goed weet hoe je hiermee moet omgaan.
Naast de psyco educatie leer je in de praktijk oefeningen om met deze gave om te gaan.
Zo is bijvoorbeeld bekend dat de meeste hsp ers erg gevoelig zijn voor energie, voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. Een veel gehoorde klacht is dan ook; na een uur op mijn werk ben ik al doodmoe. Deze mensen hebben een energielek. Je hebt je niet goed afgeschermd en daardoor loopt je energie letterlijk uit je lijf. Ik leer dan hoe je je goed kan afschermen voor de energie van andere mensen, zonder dat dit ten koste gaat van je eigen energie. De oefeningen zijn eenvoud en snel aan te leren.

Van groot belang vind ik het om ook aan te geven dat een hsp er ook veel talenten heeft en als je weet hoe je er mee moet omgaan dit een verrijking in je leven is.