Scheidingsbemiddeling


Het doel van scheidingsbemiddeling is het voorkomen van ernstige conflicten, die kunnen leiden tot veel psychisch leed en persoonlijke schade.
Kinderen zijn veelal de dupe van de gevechten die hun ouders met advocaten voeren.
Hoewel veel ouders handelen vanuit het belang van het kind, kan er in de eerste fase van de scheiding regelmatig worden gehandeld vanuit teleurstelling, verdriet en boosheid en lijken de gesprekken te gaan over waarheid en onwaarheid en de posities na de scheiding.
Dit is de moeilijkste valkuil voor elk echtpaar wat een scheidingstraject in gaat.

Na de scheiding hebben beide ouders het recht om gezag te blijven uitoefenen en om een pedagogische relatie met het kind te hebben. Maar ineens lopen die belangen - door de scheiding- niet meer gelijk.
Het belang van de ene ouder kan strijdig zijn met het belang van de andere ouder; het welzijn van het kind kan zich verzetten tegen de belangen van de ouders. Helemaal moeilijk wordt het als er nieuwe partners en kinderen in hun leven komen.
Nog meer belangen om rekening mee te houden en vindt dan maar eens de juiste weg om het belang van je eigen kind voorop te stellen.

Sinds enkele jaren is het wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen en dit toe te voegen aan je convenant. Hierin worden alle aspecten van het opgroeiende kind tot hun volwassenheid vastgelegd. Kinderen hebben niet gekozen voor een scheiding, maar het is de plicht van elke ouder om het belang van het kind voorop te stellen!