Informatie: Talentontwikkeling bij jongeren


In mijn praktijk zie ik dagelijks jongeren komen met allerlei problematiek.
Het valt me steeds meer op dat er veel jongeren zijn met adhd/add die zich niet bewust zijn van hun talenten. Er wordt tegenwoordig te veel gekeken naar wat er allemaal niet goed gaat en hard gewerkt aan alle kenmerken die deze stoornis met zich mee brengen.

Ik ben er van overtuigd dat het leren omgaan met je symptomen van waarde is en zeker bijdraagt tot een beter psychisch welzijn.
Echter wordt er in mijn beleving te weinig stil gestaan bij de talenten die deze jongeren allemaal hebben.
Op het moment dat je talentontwikkeling start en gaat kijken waar de jongeren echt goed in zijn of passie voor voelen, boor je nieuwe kansen aan.
Kansen die hun zelfvertrouwen doen groeien en hun ontwikkeling versnellen.

Op het moment dat talentontwikkeling in gang wordt gezet zie ik al vaak na enkele weken positieve veranderingen. Ik leer jongeren te vertrouwen op zichzelf en trots te zijn op hun kwaliteiten.
Dat niet elke dag een feestje is moge duidelijk zijn, maar als je op slechte dagen je zelfvertrouwen en kracht kan inzetten om er een betere dag van te maken of een probleem op te lossen, heb je een grote vooruitgang en kracht in je ontdekt.

Mijn passie is dan ook om met jongeren op zoek te gaan naar hun talenten en niet alleen naar de schaduwkant van hun stoornis te kijken.
Er zijn ontzettend veel talentvolle jongeren, ik help met veel enthousiasme deze jongeren om hun kwaliteiten te ontdekken en in te zetten.