Balans magazine

In de nieuwsbrief van deze maand het artikel van Coachpraktijk Balans in de mei uitgave van het balans magazine.


'Door een eigen kussen en knuffel mee te nemen, rook het toch weer naar thuis en kon hij goed slapen'

Inge Vleugels is eigenaar van Coachprakrijk Balans in Limburg. Ze is therapeut, coach en bemiddelaar. Inge is gespecialiseerd in het coachen van kinderen met o.a. AD(H)D en autisme.

Wat hoor jij van ouders van zorgkinderen terug over de zomervakantie?
Zo gauw de plannen worden gemaakt voor de vakantie, is er bij kinderen met een diagnose als autisme of ADHD onrust. Laatst bijvoorbeeld, had ik een jongen van 18 jaar met autisme in de praktijk. Hij vond het erg eng om alleen naar z'n vader te vliegen. Dan neem ik stap voor stap door met hem waar zijn zorgen liggen en wat we daaraan kunnen doen. Ik probeer vooral duidelijkheid te creƫren, de angel uit de angst te halen, door bijvoorbeeld met het 3G schema te achterhalen wat de angstige gedachten zijn en deze te vervangen door helpende gedachten. Daarna bespreek ik met ouders wat de zorgen van het kind zijn, zodat zij er rekening mee kunnen houden.

Waar zie jij verschillen in stress bij kinderen?
Kinderen met ADHD hebben het minder nodig dat verschillende onderdelen van de dag aan elkaar worden gepuzzeld. Bij hen zie ik vaak een soort ''over-enthousiasme'', dat ze van de opwinding bijvoorbeeld niet kunnen slapen. Kinderen met autisme worden vooral angstig als ze niet weten wat hen te wachten staat.

Wat adviseer jij aan ouders?
Ik denk dat een vakantie met zorgkinderen goed kan verlopen, als er goed op voorbereid wordt. Het gaat erom, dat het plaatje van de kinderen compleet wordt gemaakt en dat er dus ingespeeld wordt op de missende puzzelstukjes van de kinderen. Dat kan door een weekagenda te maken, zodat het kind naar de verandering leert toe te leven. Ik maak ook weleens fotoboeken met de kinderen, bijvoorbeeld van hun huis, hun hobby et cetera, zodat kinderen dat mee kunnen nemen op vakantie als houvast.
Tijdens de vakantie kan het helpen om elke ochtend de dagplanning door te nemen en de dag ook af te sluiten met een praatje, dan komt daar ook een stukje rust. Het zijn soms hele kleine dingen, die het kind gerust kunnen stellen, zoals onlange, toen een jongen dacht dat hij niet kon slapen, omdat hij zijn eigen bed niet kon ruiken. Door een eigen kussen en knuffel mee te nemen, rook het toch weer naar thuis en kon hij goed slapen.

Het sleutelwoord lijkt structuur, klopt dat?
Een zekere mate van structuur is belangrijk, maar als kinderen leren om flexibel te zijn genieten ze hier ook van. Ze zijn dan vrijer, dichter bij zichzelf. Letten op wat er wel al lukt en dit stimuleren, daar is in de vakantie meer tijd en ruimte voor.

Waarom is de vakantie een belangrijk moment voor een gezin met een zorgkind?
Vaak gaat in een gezin veel aandacht naar het zorgkind. Ik probeer de brusjes uit te leggen wat er anders is aan hun broer of zus en ze het uit te leggen dat ze geen tweede vader of moeder hoeven zijn. Een vakantie kan dan ook een moment zijn waarop de ouders de aandacht verdelen tussen de verschillende kinderen.

Welke positieve vakantieverhalen hoor jij in je praktijk?
Een kind dat het spannend vond om te douchen op de camping, praatte bij terugkomst alleen maar over het nieuwe vriendje dat hij gemaakt heeft en dat hij daardoor zelfvertrouwen heeft gekregen. Of de vader die zo blij was dat zijn kind veel meer kwam knuffelen, omdat de spanning van school wegviel.