Wat kan je zelf doen?

Accepteren van je angsten
Angst is een hele vervelende emotie. Héél vervelend! Het beklemt, benauwt, verstikt, verlamt en wat al niet meer… Onze zeer menselijke neiging is dan ook, als we angst ervaren, die zo diep mogelijk weg te stoppen. Net te doen of we niet bang zijn. Het is er wel, maar we proberen het te negeren en te vergeten. Maar daarmee verdwijnt de angst niet. Integendeel. Hij knaagt en vreet en blijft zitten waar hij zit. We blijven bang en we hebben niet uitgeprobeerd of die angst al dan niet terecht is. Of, volgens de welbekende dichtregels van een overigens onbekende Nederlandse dichter:
“Een mens lijdt dikwijls het meest, door het lijden dat hij vreest!

Met andere woorden: we hebben heel veel last van dingen waarvan we vrezen dat ze misschien zouden kunnen gebeuren. En omdat we de angst wegstoppen zullen we ook nooit kunnen ervaren dat onze doembeelden wellicht helemaal geen werkelijkheid zijn. En nooit plaatsvinden.

De eerste stap van de oplossing is die angst onder ogen zien. Hem niet wegstoppen, hem niet groter maken, er geen oordeel over vellen, maar gewoon te erkennen dat hij er is. Dus: “Ik ben bang dat mijn vader mij afwijst als ik hem niet opvolg.”
Daar… het is gezegd!

Ga nu voor jezelf na waar jij bang voor bent. Schrijf alles op wat je te binnen schiet. In de loop van de dagen zullen er telkens nieuwe dingen bij komen. Schrijf ze op. En bij elke angst zeg je tegen jezelf:
“Ik bang voor ........... en dat mag er zijn.”
Of:
“Ik accepteer dat ik ........... doodeng vind.”
 “En… ACTIE!”

Het is zaak je angsten niet je leven te laten bepalen. Dan doe je steeds minder wat je wilt. En zul je ook nooit ontdekken dat jouw doembeelden wellicht helemaal niet waar zijn. De volgende stap zegt daarom: ga die dingen doen die je eng vindt, terwijl je accepteert dat je ze eng vindt. Maar opgedeeld in voor jouw behapbare stappen: spannend, maar te doen.