Informatie: Voorstellingsvermogen bij autisme.


Kinderen met autisme hebben onder andere moeite met het voorstellingsvermogen en tijdswaarneming. Wanneer we ons iets voorstellen, roepen we in gedachten iets op wat niet aanwezig is. Dit vraagt voor de kinderen om in hun hoofd alternatieven te bedenken of het verzinnen van iets nieuws.
Het voorstellingsvermogen combineert de verschillende herinneringen en daardoor ontstaan nieuwe ideeën. Het vermogen om je dingen voor te stellen
en om activiteiten in de toekomst te plannen kunnen veel problemen opleveren voor deze kinderen.

Het merendeel van de kinderen ontwikkelt als ze volwassen worden wel voorstellingsvermogen, maar in een langzamer tempo. Ze zijn uitermate creatief, maar gebruiken andere kanalen. Als ze tekenen maken ze bijvoorbeeld minder gebruik van intuïtie, indrukken of voorstellingsvermogen, maar meer van logica, geheugen en vergelijking.

Kinderen met autisme hebben door hun gebrekkig voorstellingsvermogen onder andere moeite met de volgende dingen:

Spelen: Het vermogen tot fantasiespel is verstoord, net als het vermogen om flexibel te zijn. Veel kinderen zullen het fantasiespel van anderen kopiëren en naspelen, zelf zullen ze dit niet uitbreiden.
Sociale contacten: Sociale contacten en interacties zijn moeilijk voor kinderen met autisme, omdat ze niet over het vermogen beschikken om zich reacties, gedachten en gevoelens van andere kinderen voor te stellen.
Gevoel voor humor: Gevoel voor humor is zeker aanwezig bij kinderen met autisme, maar regelmatig kunnen ze grappen van andere kinderen niet volgen omdat ze de taal letterlijk nemen.
Oplossen van problemen: Het bedenken van oplossingen om bijvoorbeeld een alledaags probleem op te lossen is moeilijk, behalve als de oplossingen uit het hoofd zijn geleerd.

Wanneer het voorstellingsvermogen in het denken ontbreekt, kan een kind voornamelijk logisch, concreet en letterlijk denken en praten.