Zelfvertrouwen bij kinderen

Regelmatig kom ik kinderen tegen die in de knel zitten. In veel gevallen zijn er diverse problemen rondom het sociale circuit. Vaak zit hier een laagje onder, namelijk de manier hoe je tegen jezelf aankijkt, we noemen dit het zelfbeeld.
Als je als kind een laag zelfbeeld hebt, heeft dit vaak verstrekkende gevolgen voor je sociale leven en persoonlijk welbevinden. Veel situaties verlopen dan moeizaam en door je onzekerheid word je sneller gekwetst.
Men is er dan ook van overtuigd dat het vergroten van het zelfvertrouwen op een zo jong mogelijke leeftijd een rijke aanvulling kan zijn en een stabiele basis vormt voor zelfontplooiing en ontwikkeling op persoonlijk en sociaal vlak.

Wat is nu zelfvertrouwen?

Voor een kind betekent dit bijvoorbeeld dat ze merken dat ze belangrijk zijn voor hun ouders en hun directe omgeving. Dat er daadwerkelijk naar ze geluisterd wordt en er met de informatie en emoties van de kinderen iets gedaan wordt. De reacties van de omgeving spelen een belangrijke rol in de manier waarop het zelfvertrouwen en de eigenwaarde groeit.
Complimenten zorgen voor een positieve en gezonde groei.

Zelfvertrouwen hangt ook samen met de verwachtingen die de kinderen aan zichzelf stellen.
Zijn die verwachtingen realistisch dan stimuleert dat je zelfvertrouwen. Zijn ze dat niet dan kan een kind vaker falen, waardoor zijn zelfvertrouwen daalt.
Door het uiten van hun gevoelens laten kinderen duidelijk zien wie ze zijn en dat helpt bij het vormen van hun zelfbeeld.
Buiten de invloed van de ouders die erg groot is, speelt ook aanleg een grote rol. Het ene kind is van nature wat angstiger of gevoeliger, terwijl het ander kind overal vriendjes maakt.
Kinderen leren door nieuwe dingen uit te proberen. Jonge kinderen hebben weinig geduld en zijn dus sneller gefrustreerd. Frustraties helpen een kind om zich te ontwikkelen. Naarmate de kinderen ouder worden wordt de ontwikkeling minder simpel, kijk naar het hele leerproces op de basisschool. Het samen spelen geeft de kinderen een goed gevoel, als je niet mee mag doen ga je aan jezelf twijfelen.

Het mooiste cadeau wat je een kind kan geven is een gezonde dosis zelfvertrouwen!