Informatie: Pesten bij kinderen

Ruim 60% van de basisschoolleerlingen wordt wel eens gepest. Kinderen kunnen om vele redenen pesten bijvoorbeeld omdat je een bril draagt, gezet bent, met een ander accent praat, verlegen bent, adhd hebt of goed kan leren. Plagen gebeurt tussen ongeveer gelijkwaardige of even sterke kinderen en gebeurt van beide kanten, kinderen plagen elkaar dus wederzijds. Bij pesten is er sprake van een ongelijke machtverhouding. De pester heeft macht over het kind wat gepest wordt en bewust of onbewust de bedoeling het kind te kwetsen.

Wat houdt pesten in?

Onder pesten wordt verstaan langdurig uitoefenen van geestelijk of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een leerling. Bij geestelijk pesten kun je denken aan: uitschelden, negeren, belachelijk maken of buitengesloten worden. Bij lichamelijk pesten kun je denken aan: slaan, schoppen en knijpen. Het gepeste kind is vaak niet sociaal aanvaard in de groep en staat relatief hulpeloos ten opzichte van de pester. Bij de leerlingen geeft de helft aan wel te proberen te helpen als hun klasgenootje wordt gepest, maar opvallend is ook dat de ander helft aan geeft niet te durven helpen uit angst zelf gepest te worden of buiten de groep te vallen.

Gevolgen van pesten.

De gevolgen van pesten draag je een leven lang met je mee. In mijn praktijk komen regelmatig volwassen cliënten die nog steeds met de gevolgen lopen van pestgedrag in hun verleden. De gevolgen van pesten in je verleden kunnen zijn: laag zelfbeeld, geen eigenwaarde, niet durven opkomen voor je mening, bang zijn wat anderen van je denken, stukje identiteitsverlies en depressieve klachten. Ook lichamelijk kan je last krijgen van nare dromen, hoofdpijn of buikpijn. De storende en heftige herinneringen kunnen je lang blijven dwars zitten en het is dus zaak om hier mee aan de slag te gaan, zodat er een verwerking op gang komt.

 

Uit de praktijk: Erik is 10 jaar en wordt gepest.

Erik en zijn moeder komen naar onze praktijk en geven aan dat Erik steeds angstiger wordt en veel lichamelijke klachten ontwikkeld. Na een zorgvuldige intake start de coaching, die vooral zal bestaan uit het opbouwen van zelfvertrouwen, herkennen van signalen van pestgedrag en hoe hierop te reageren. Door het wat moeilijker kunnen uiten van gevoelens bij Erik besluiten we hem deel te laten nemen aan de kindergroep voor Krav Maga. Hier leert hij in een klein groepje hoe hij zich kan weren als hij bijvoorbeeld zich bedreigd voelt. Door het oefenen van verschillende technieken ontwikkeld hij meer zelfvertrouwen. Door de combinatie van fysieke training en mentale coaching zien we Erik na enkele weken opbloeien. 

Sport en Coaching biedt zelfverdediging en Krav Maga!

Wat is Krav Maga?

Krav Maga is de naam van het Israëlische zelfverdedigingsysteem. Krav Maga betekent “contact gevecht” en wordt steeds populairder in Nederland. Bij Krav Maga draait het om jezelf te verdedigen, het gaat niet om vechten of om de confrontatie op te zoeken. Wij leren jou wat je moet doen als iemand je aanvalt of kwaad wilt doen en hoe jij jezelf in veiligheid kunt brengen. Tevens leer je meer vertrouwen op je intuïtie wat je houding en zelfvertrouwen ten goed komt.

Tijdens de trainingen behandelen we verdedigingstechnieken tegen de meest voorkomende situaties op straat. Denk hierbij aan stoten en trappen, bedreigingen met een wapen, of iemand die je bij de keel wilt pakken of wilt meeslepen. Krav maga is eenvoudig te leren en geschikt voor iedereen. Je hoeft niet groot of sterk te zijn, je gebruikt je instinctieve reacties. Deze sport is uitstekend geschikt voor kinderen, jongeren en vrouwen en iedereen die geen spierbundels heeft, maar zich wel graag wil verdedigen.

Onze nieuwe workshop is elke woensdagavond om 19.00 uur in de Sporthal Belfort te Maastricht. De workshop wordt gegeven door zesvoudig Nederlands Bokskampioen Ali Akbaba. Je kunt op elk gewenst moment meedoen, wel graag even aanmelden bij Inge Vleugels.