Uit de Praktijk

Uit de praktijk: Studeren in het voortgezet onderwijs met adhd/add.

In mijn praktijk komen steeds meer jongeren die vastlopen tijdens het volgen van hun studie.
Sommigen jongeren wonen nog thuis, andere reizen elke dag uren of wonen op kamers.
De hoeveelheid informatie, de studiedruk, reistijd, je huishoudelijke taken en sociale netwerk onderhouden zijn allemaal dingen die veel tijd vergen.
In het vervolgonderwijs wordt er van je verwacht dat je capaciteiten zoals tijdsbesef, organiseren en plannen beheerst, tja dat kan soms moeilijk zijn als je adhd of add hebt.
Het plannen van reistijd, studietijd, ontspanning, sport en je huishouden kan zo een hele klus worden.
In dit soort situaties werk in onder andere met een weekplanner waarin je een overzicht creëert wanneer er wat moet gebeuren. Het maken van een planner is een startpunt om te leren inzicht te krijgen in je tijd en bezigheden. Er worden vaak creatieve oplossingen gevonden voor tijdsbesparing, bijvoorbeeld het eten van een warme maaltijd op school, zodat je bij thuiskomst niet nog de keuken in hoeft.
Het visueel ondersteunen door te werken met kleurvlakken per activiteit biedt goede ondersteuning, bijvoorbeeld rood is school en geel is ontspanning.

Bij alle jongeren zal ik aanbieden om in gesprek te gaan met de school om samen naar oplossingen te kijken. De meeste scholen staan hier open voor, maar ook dit vergt tijd en geduld.
Mijn hart gaat uit naar deze jongeren die worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en door hun stoornis vele hobbels en valkuilen tegenkomen.
Door het ontwikkelen van hun kwaliteiten en passie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren

Gepubliceerd op: 01 okt 2010

--------------------------------------------------------------------------------