Uit de Praktijk

Uit de praktijk: Sjors heeft asperger en studeert op de Universiteit.

Sjors is 20 jaar en studeert aan de universiteit, hij komt naar de praktijk omdat hij vast loopt met zijn studie. Hij ervaart meer last van zijn apserger dan gedacht. In het voortgezet onderwijs was er meer begeleiding en structuur, nu wordt er verwacht dat hij dit allemaal zelf doet. Door de overvraging ervaart hij veel stress, waardoor het nog moeizamer verloopt.

Als eerste gaan we aan de slag met een dagstructuur aanleren.
Wat zijn de basisvoorwaarden, denk hier bijvoorbeeld aan voldoende nachtrust, zorgen voor boodschappen, een opgeruimd bureau en een rustige omgeving.
Het duurt enige tijd eer Sjors de rust heeft gevonden en minder stress ervaart.

Vervolgens kijken we naar de knelpunten van zijn studie gedrag.
Hierbij valt op dat het grootste probleem is het overzicht bewaren en de vele activiteiten in te plannen, zoals hoeveel tijd heb je nodig om te reizen, hoeveel tijd heb je nodig om te studeren, wat plan je in en op welke dag of dagdeel.

Door Sjors te leren om te werken met een planschema komt er langzaam rust in zijn hoofd. Omdat dit altijd een zwak punt zal blijven zorgen we ervoor dat we wekelijks afspreken en eerst de planning voor de komende week doen en daarna pas verder praten over andere zaken.
Het voorbereiden op een nieuw blok van zes weken met andere vakken en tijdsindeling vergt veel van Sjors. Ook hier nemen we ruim de tijd voor, zodat er genoeg verwerkingstijd is om te schakelen in zijn dagritme.

Gepubliceerd op: 01 aug 2012

--------------------------------------------------------------------------------