Uit de Praktijk

Uit de praktijk: Petra en Dave komen voor het opstellen van een ouderschapsplan.

Petra en Dave komen naar de praktijk omdat ze gaan scheiden en hulp nodig hebben bij het opstellen van een ouderschapsplan. Ze hebben twee zoontjes van acht en tien jaar.
In het eerste overleg wordt er zorgvuldig besproken hoe de afgelopen jaren de zorg van de kinderen is verlopen en of er bijzonderheden zijn rondom de zorg en ontwikkeling van de kinderen.
Daarna worden de wensen van de ouders in kaart gebracht, welke vorm van ouderschap willen ze hanteren, is er een vorm van co ouderschap wenselijk of liggen er door werk van beide ouders andere voorstellen.
Petra en Dave geven aan dat ze kiezen voor het reguliere ouderschap waarbij de kinderen om de veertien dagen naar vader gaan en elke woensdagmiddag.
De volgende stap is te kijken naar de praktische kant van deze regeling. Wie haalt en brengt, hoe gaan we met de verjaardagen, vakanties en feestdagen. Wat doen we met medische afspraken en hoe informeren we elkaar bij bijzonderheden.
Ondanks de moeilijke situatie lukt het deze ouders om samen tot een overeenkomst te komen, die ik vast leg ik een vaststellingsovereenkomst. Met dit complete plan verwijs ik ze naar een samenwerkende advocaat die op een snelle manier nu de juridische kant kan afwikkelen.
Zijn taak om de alimentatie te berekenen, pensioen te regelen en alles richting rechtbank verder af te wikkelen. Door deze prettige samenwerking is een scheiding en een ouderschapsplan opstellen een stuk eenvoudige en sneller te regelen.
Na vier bijeenkomsten met Petra en Dave sluiten ze tevreden de bemiddeling bij Coachpraktijk Balans af.

Gepubliceerd op: 01 mrt 2011

--------------------------------------------------------------------------------