Uit de Praktijk

Uit de praktijk: Kasper (14) werkt aan zijn weerbaarheid

Kasper is 14 jaar, zit op het middelbaar onderwijs. Hij wordt regelmatig gepest en is niet voldoende weerbaar. Moeder is erg bezorgd om haar zoon die met bepaalde periodes niet naar school wil en langzaam diverse lichamelijke klachten ontwikkelt.
In de loop van het intakegesprek blijkt al snel dat Kasper en moeder een andere belevingswereld hebben en dat moeder het veel zwaarder ervaart dan haar zoon.

Ik besluit om met beiden enkele individuele gesprekken te plannen.
Kasper kan duidelijk vertellen hoe zwaar voor hem de pauzes zijn op school, daar dit de gelegenheid is om vrij te lopen en het pestgroepje tegen te komen. Ik leg uit hoe pestgedrag werkt en hoe hij hier zelf mee kan omgaan. Tevens werk ik aan het vergroten van zijn zelfvertrouwen en geef inzicht in oorzaak en gevolg van pestgedrag.

Met moeder bekijk ik waar haar overbezorgdheid vandaan komt en hoe ze dit kan minderen, zodat haar zoon de kans krijgt om zelf problemen aan te gaan en op te lossen en te groeien in zijn weerbaarheid. Het moeilijkste in deze is om je eigen verleden en verdriet niet door te geven aan je kinderen.
Loslaten van jongeren is en blijft een moeilijk stuk in de opvoeding.

Na ons afsluitend gesprek samen is er voor zowel Kasper als moeder meer duidelijk hoe ze in de toekomst hier verder mee moeten omgaan. School is gebeld en zij werken goed mee.
Kapser vertrekt na enkele sessies met meer zelfvertrouwen en iets weerbaarder en moeder durft meer te vertrouwen op de vaardigheden van haar zoon.

Gepubliceerd op: 01 aug 2010

--------------------------------------------------------------------------------