Uit de Praktijk

Informatie: Vakantietijd en autisme.

Voor ouders van kinderen met autisme is de vakantieperiode een zware tijd.
Regelmatig hoor ik ook dat ze vrije tijd ervaren als kliertijd. Dit komt, omdat de vaste structuur en de dagindeling van het hele gezin wegvalt op het moment dat de vakantietijd aanbreekt. Met vrije tijd wordt bedoeld de niet ingevulde tijd, dus de tijd waarbij ze niet weten wat er van hun verwacht wordt.

Routine en regelmaat, de dag voorspelbaar maken, zijn essentiële zaken voor kinderen met autisme, dit maakt de dag overzichtelijk. Valt dit weg door bijvoorbeeld een vakantie op de camping dan is het zaak om hier goed rekening mee te houden en de kinderen goed voor te bereiden op de afwijkende dagstructuur.

Hoe bied ik structuur in de vakantietijd?

1. Maak de dag voorspelbaar, vertel tijdens het ontbijt hoe de dag eruit gaat zien. Is dit nog moeilijk te voorspellen dan geef je aan wat er staat te gebeuren tot de lunch. Vanaf de lunch geef je dan aan wat er gebeurt tot het avondeten etc.
2. Geeft dit niet voldoende overzicht neem dan je picto’s mee voor visuele ondersteuning.
3. Als je kind mee mag kiezen, maak het dan eenvoudig door hem maar twee keuzes voor te leggen, dit is echt voldoende.
4. Geef korte informatie, herhaal zo nodig en vermijd discussies.
5. Probeer niet te veel te varen op je emoties dit kan erg verwarrend voor je kind zijn.
6. Geef je kind voldoende verwerkingstijd en help hem de dag aan elkaar te puzzelen.

Voor kinderen met autisme is de vakantietijd ook een spannende tijd. Door de rust te bewaren en enkele maatregelingen te nemen, zoals hierboven benoemd voorkom je veel stress bij je kind. Het is belangrijk om voor je vertrekt met je partner te bespreken hoe je de vakantie indeelt en wat de onderlinge afspraken en verdeling van zorg is.
Maak ook voldoende ruimte voor de andere kinderen in het gezin en bouw af en toe tijd in voor jezelf. Door je als gezin goed voor te bereiden op de vakantie heb je kans dat er meer leuke en goed ingevulde vrije tijd is, zodat de vakantie voor iedereen een fijne periode wordt.

Gepubliceerd op: 01 jun 2012

--------------------------------------------------------------------------------