Uit de Praktijk

Informatie: Slecht tijdsbesef bij ADHD/ADD

Een veel voorkomend probleem als gevolg van adhd/add is een slecht tijdsbesef. Volwassenen onderschatten vaak hoe ontzettend veel tijd er nodig is om een bepaalde taak uit te voeren. Als je het besef van tijd kwijt raakt, kan dat vervelend zijn voor andere mensen die op je wachten of waaraan je iets beloofd hebt.
Het huishouden goed draaien vraagt veel planning en organisatie en daar hebben de adhd/add-ers veel moeite mee. Veel is te veranderen en aan te leren met schema’s, lijsten en planners, maar door hun stoornis zal dit toch altijd een struikelblok blijven.

Mogelijke oorzaken van tijd over- of onderschatten, uitstelgedrag en te laat komen kunnen zijn: angst en paniek, depressie, duur van de taak wordt onderschat, geen nee kunnen zeggen, onvoldoende voorbereid of teveel achterstallige taken.
Er zullen tijden zijn dat er weinig wordt gedaan en de onrust in huis steeds groter wordt.
Bij hyperfocussen zie je dat ze met een stroomversnelling doorwerken en bergen werk kunnen verzetten in een korte tijd. Alles wordt opgeruimd en naderhand zijn deze personen oververmoeid.
De moeite die ze hebben met starten en stoppen zie je duidelijk hierin terug.

Gepubliceerd op: 01 aug 2010

--------------------------------------------------------------------------------