Uit de Praktijk

Informatie: Scheiden met een zorgkind.

Wanneer een scheiding in gang wordt gezet is er vaak al een lange periode van overwinningen en tegenslagen geweest, dus periodes van rust en crisis.
Voor volwassenen kan een scheiding een ontsnapping zijn uit een ongelukkige of gespannen relatie. Er kan een wereld open gaan van nieuwe kansen en mogelijkheden, maar het kan ook een dramatische teleurstelling betekenen.
Ouders worden vaak zo in beslag genomen door de emotionele, juridische en persoonlijke aspecten van de scheiding, dat ze niet altijd beseffen hoe volkomen anders hun kinderen tegen de veranderingen in hun leven aankijken.

Zelfs in scheidingssituaties waarin alles soepel verloopt, kan de scheiding voor de kinderen een beslissend moment in hun leven zijn. Wat het precies voor hen betekent dat jullie gaan scheiden wordt niet zozeer bepaald door het feit dat je gaat scheiden, maar meer door de manier waarop je ermee omgaat en hoe je problemen en veranderingen aanpakt in de periode van scheiden.
Scheiden gaat met enorm veel stress gepaard. Ook kinderen ervaren die stress maar beschikken nog niet over de vaardigheden om hier goed mee om te gaan. Je kunt onmogelijk de reactie van je kind voorspellen op de scheiding. Het is daarom van groot belang om goed met je kind te communiceren, zodat je in ieder geval inzicht krijgt in de belevingswereld van je kind.

Scheiden met een zorgkind is een moeilijk verhaal, er spelen zoveel factoren extra mee waar je rekening mee moet houden. Het bieden van rust en structuur wat deze kinderen zo hard nodig hebben is tijdens en na de scheiding vaak moeilijk te verwezenlijken. Het gevolg is dat het gedrag van je kind soms moeilijker te hanteren wordt. Dit is een logisch gevolg van de onrust die ontstaat in combinatie met je eigen verdriet in deze periode.
Buiten het goed communiceren met je kind is het belangrijk om uitleg te geven op het niveau van je kind, helder en kort te zijn en zo nodig vaak de uitleg te herhalen.
Probeer in deze onrustige fase het contact met je kind niet te verliezen.

Gepubliceerd op: 01 nov 2010

--------------------------------------------------------------------------------