Uit de Praktijk

Informatie: Pesten bij kinderen

Ruim 60% van de basisschoolleerlingen wordt wel eens gepest.
Kinderen kunnen om vele redenen pesten bijvoorbeeld omdat je een bril draagt, gezet bent, met een ander accent praat, verlegen bent, adhd hebt of goed kan leren.
Plagen gebeurt tussen ongeveer gelijkwaardige of even sterke kinderen en gebeurt van beide kanten, kinderen plagen elkaar dus wederzijds.
Bij pesten is er sprake van een ongelijke machtverhouding. De pester heeft macht over het kind wat gepest wordt en bewust of onbewust de bedoeling het kind te kwetsen.

Wat houdt pesten in?

Onder pesten wordt verstaan langdurig uitoefenen van geestelijk of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een leerling.
Bij geestelijk pesten kun je denken aan: uitschelden, negeren, belachelijk maken of buitengesloten worden.
Bij lichamelijk pesten kun je denken aan: slaan, schoppen en knijpen. Het gepeste kind is vaak niet sociaal aanvaard in de groep en staat relatief hulpeloos ten opzichte van de pester.

Bij de leerlingen geeft de helft aan wel te proberen te helpen als hun klasgenootje wordt gepest, maar opvallend is ook dat de ander helft aan geeft niet te durven helpen uit angst zelf gepest te worden of buiten de groep te vallen.

Gevolgen van pesten.

De gevolgen van pesten draag je een leven lang met je mee. In mijn praktijk komen regelmatig volwassen cliënten die nog steeds met de gevolgen lopen van pestgedrag in hun verleden.
De gevolgen van pesten in je verleden kunnen zijn: laag zelfbeeld, geen eigenwaarde, niet durven opkomen voor je mening, bang zijn wat anderen van je denken, stukje identiteitsverlies en depressieve klachten. Ook lichamelijk kan je last krijgen van nare dromen, hoofdpijn of buikpijn.
De storende en heftige herinneringen kunnen je lang blijven dwars zitten en het is dus zaak om hier mee aan de slag te gaan, zodat er een verwerking op gang komt.

Pesten stopt niet vanzelf.

Om het pesten te stoppen moeten er maatregelingen getroffen worden. Momenteel zijn er op veel scholen pestprotocollen opgesteld, zodat docenten weten hoe ze moeten handelen als pesten een thema in de klas is. Het betrekken van ouders op school is heel belangrijk.
De aanpak zou er als volgt kunnen uitzien:
• Steun bieden aan het kind dat gepest wordt.
• Steun bieden aan het kind dat zelf pest, meestal is hier ook een oorzaak voor en ligt de grondslag in eigen onzekerheid.
• Ondersteuning aan de ouders
• Ondersteuning aan de docenten

Coachpraktijk Balans biedt professionele begeleiding aan bij het verwerken van je pestverleden. Diverse cliënten hebben hiernaast de cursus met: Meer zelfvertrouwen in Balans gevolgd. Hierin word je zelfvertrouwen op een gezond niveau gebracht en leer je weer te vertrouwen op je eigen kracht.
Kijk voor meer informatie bij het cursusaanbod op de website!

Gepubliceerd op: 02 apr 2012

--------------------------------------------------------------------------------