Uit de Praktijk

Informatie: hyper focussen, een van de symptomen van adhd/add

Een belangrijk aspect van adhd/add is de hyperfocus functie. Het is een extra vermogen om je volledig te verliezen in iets dat je interesse heeft gewekt. Je kunt dan geen rust vinden tot het gewenste eindresultaat is bereikt. Dit resulteert vaak in creatieve uitbarstingen. Bij interesse zijn zij in staat om werkelijk alles te leren, daardoor neigt de adhd/add-er zich te overvragen. Bij het doen van iets dat saai is, sturen de hersenen de gedachten automatisch naar meer interessantere dingen. Hier kan de adhd/ add-er niet altijd iets aan doen.

Bij het doen van dingen die niet zo interessant zijn hebben ze daarom altijd het gevoel te hebben onder gepresteerd. Het aanzetten van de hyperfocus functie lukt niet altijd, hierdoor ontstaan vervolgens schuldgevoelens en grote onzekerheid. De omgeving roept dan: je kunt het wel of je bent lui. Om te voorkomen dat er een negatief zelfbeeld ontwikkeld wordt is aanmoediging nodig en positieve stimulatie.

Gepubliceerd op: 01 jul 2010

--------------------------------------------------------------------------------